Lager anlæg

Med tankanlæg i Hornslet, er vi i stand til at modtage og afsende store varemængder med lastbil fra dag til dag.

Hornslet

Hornslet anlægget udbygges løbende og inkluderer indtil videre læsseramper, tankanlæg med varme og opbevaringsfaciliteter.